Fietsplan WKR

Een fiets met belastingvoordeel 

 

Per 1 januari 2015 treedt de Werkkostenregeling ( WKR )  in werking, alle afzonderlijke regels voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen komen dan onder een regeling te vallen: de werkkostenregeling. De werkgever mag – binnen de WKR – 1,2 % van haar totale brutoloonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan haar werknemers. Daar valt de “fiets van de zaak” ook onder. Met de introductie van de WKR is een aantal belangrijke basisregels met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden gewijzigd:

  • Alle aparte regels voor het onbelast verstrekken en vergoeden vervallen. Het onbelast verstrekken en vergoeden van secundaire arbeidsvoorwaarden valt per 1 januari 2015 onder de WKR.
  • de kosten van de aanschaf van secundaire arbeidsvoorwaarden vallen binnen het WKR budget ( 1,2% van de totale brutoloonsom )
  • de wergever bepaald – zoals gewend- het aanbod van secundaire arbeidsvoorwaarden, maar nieuw is dat de werkgever ook bepaalt welke bedragen daarvoor worden aangewend, wie hiervoor in aanmerking komt en hoe vaak de aanschaf gedaan mag worden. De werkgever kan dus een fiets van de zaak blijven aanbieden aan haar werknemers

 

 

de fiets van de zaak in de werkkostenregeling vanaf 01-01-2015

Ook de werkkostenregeling biedt de werkgever een aantal mogelijkheden om de werknemer te stimuleren om met de fiets naar de zaak te gaan.

 

  • De werkgever vergoedt belastingvrij het aankoopbedrag van de fiets vanuit het forfait. Zolang er fiscale ruimte in het forfait is, kan de werkgever dit kosteloos doen. Daarbij is het aanschafbedrag van de nieuwe fiets niet gemaximeerd en zijn er geen voorwaarden over het gebruik van de fiets voor de werknemer. De werkgever kan de werknemer dus bijvoorbeeld een elektrische fiets van € 2.400,= geven zonder dat de werknemer verplicht is om de fiets een deel van zijn werkdagen als vervoersmiddel te gebruiken.
  • De bedrijfsfiets wordt onder de WKR als bestedingsdoel opgenomen in een cafetariasysteem. De werknemer kan dan bronnen zoals bv een overwerktoeslag of bovenwettelijke verlofdagen inzetten voor de aanschaf van de bedrijfsfiets. Het cafetariasysteem is ingebed in de regelgeving van de WKR, dus de waarde van de uitruil gaat dan wel ten koste van de vrije ruimte van de WKR. Voorwaarde bij een cafetariasysteem zoals de realiteitswaarde, een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst, etc. blijven dan van toepassing.
  • De werkgever vergoedt onder de werkkostenregeling € 0,19 netto per kilometer woon-werkverkeer. Stel dat de werknemers in een straal van 15 kilometer om het bedrijf wonen, dan levert de vergoeding woon-werkverkeer jaarlijks de volgende bedragen op: ( de belastingdienst gaat uit van 214 dagen )
  • 5 km enkele reis——— 10km per dag——————€407,= vergoeding per jaar
  • 10 km enkele reis——–20 km per dag—————–€813,=  vergoeding per jaar
  • 15 km enkele reis——–30 km per dag—————–€1.220,= vergoeding per jaar

Een werknemer zal van een jaarvergoeding van € 813,= of € 1.220,= misschien geen nieuwe elektrische fiets kunnen aanschaffen maar wel een goede kwalitatief alternatief kunnen kopen. Koopt hij eens per drie jaar een fiets dan hebben we het over een besteedbaar bedrag van € 2.439,= of € 3.660,=. De werkgever kan de werknemer een renteloze lening voor de aanschaf van de fiets verschaffen, die de werknemer dan gedurende een periode van bijvoorbeeld drie jaar via zijn vergoeding woon-werkvergoeding terug betaald. Net als in het fietsenplan heeft de werknemer dan zijn fiets maar in dit geval kost het niets!!! Kortom, de werkkostenregeling biedt wel degelijk mogelijkheden en soms nog betere voorzieningen dan met het oude fietsplan.

 

 

Indien u vragen heeft omtrent de WKR kunt u contact met ons opnemen.